Daftar Dosen

DAFTAR NAMA DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

  1. Dosen Manajemen Dakwah (MD)

NO

NAMA

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1

Dr. Ahmad Zuhdi, MA

Akidah dan Pemikiran Islam

2

Dr. Jafar Ahmad, S. Ag, M. Si

Ilmu Politik

3

Dr. Norman Ohira, M. Ag, M. Pd

Pengkajian Islam

4

Ivan Sunata, MA

Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam

5

Ravico, M. Hum

Sejarah Peradaban Islam

6

Jamal Mirdad, MA

Pengkajian Islam (Sejarah Peradaban Islam)

7

Aan Firtanosa, MA

Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam

8

Dendy H Nanda, MA

Ilmu Komunikasi

9

Adriansyah Muftitama, M. I. Kom

Ilmu Komunikasi

10

Pebi Julianto, MM

Manajemen (Manajemen SDM)

11

Fitri Handayani, MA

Ilmu Perpustakaan

12

Rahman Peliza, M. Kom

Ilmu Komputer

13

Ahmad Khairul Nuzuli, M. I. Kom

Ilmu Komunikasi

14

Arki Aulia Hadi, M. Hum

Pengkajian Islam (Sejarah Peradaban Islam)

 

  1. Dosen Ilmu al-Qur’an dan Tafsir (IAT)

NO

NAMA

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1

Dr. Suriyadi, M. Ag

Pendidikan Islam

2

Dr. Zakiar, MA

Dirasah Islamiyah Hadis

3

Drs. Fauzi, MA

Bahasa dan Sastra Indonesia

4

Samsul Bahry Harahap, Lc, MA

Tafsir Hadis

5

Nurasiah, M. Ag

Tafsir Hadis

6

Ideal Patrah, MA

Tafsir Hadis

7

Devi Faizah Yuliana, MA, Hum

Pengkajian Islam

8

Iril Admizal, MA

Pengkajian Islam (Tafsir Hadis)

9

Marjan Fadil, MA

Pengkajian Islam

10

Rahmat Fauzi, M. Ag

Akidah dan Filsafat Islam

11

Oga Satria, MA

Pengkajian Islam (Hadist dan Tradisi Kenabian)